ASFALT

ASFALT & Lapping

Vi gjør veien for deg

HVA ER ASFALT


Asfaltmaterialet er en blanding av bitumen og steinmaterialer ( knust fjell, knust grus og sand).

Asfalt er et meget slitesterkt dekke. Asfalt transporteres til arbeidsstedet med lastebil og legges ut med en asfaltutlegger og kompakteres med valser. På mindre arealer legges asfalten ut for hånden. Tykkelsen varierer med størrelsen på arealet og bruk av arealet.

Nylagt asfalt kan ikke belastes/ trafikkeres før dekket er avkjølt til omgivelsestemperatur.

                     

Asfalt og asfaltlapping


Vi asfalterer veier, gater, fortau, parkeringsplasser og  P-hus.

Både for privat og offentlig sektor.

Vi tar på oss oppdrag som UE for mange entreprenører -Be om  referanser

Skilting og forarbeider


Argo Vei og Maskin AS har spesialkomptanse på å etablere og re-etablere farthumper og andre fartsdempende tiltak for kommuner, statensvegvesen og private borettslag m.m

Maskiner og utstyr


Vi gjør også forarbeider til asfalt og klargjøring av grunn og masseutskiftning. Her har vi også gode samarbeidspartnere, som vi vet leverer samme kvalitet som oss.

SOLID MASKINPARK


Asfalt er et håndtverk, Så derfor må hver enkelt jobb presiseres og skreddersyes.  Det kreves god  kompetanse og bred erfaring for at sluttresultatet skal bli bra.  Dette er også derfor hver enkelt jobb prises og vurderes for seg. 


Ring oss i dag og vi skreddersyr et tilbud til deg

Hvor er vi


Vi tar på oss de fleste asfaltoppdrag rundt i Oslo/ Viken og omegn, men vi har også faste lappebiler som arbeider i hele landet, samt at vi har lagt hundrevis av godkjente  fartshumper rundt om i hele Norge.

Kontor og beliggenhet


Vi har kontor på Kroer, rett utenfor Ås sentrum i Akershus. Vi flytter deler av

virksomheten til Tomter April 2020.

Her leier vi anleggstomt  og verksted som vi skrur og fikser på eget utstyr. 

Vi har stadig behov for fagfolk og tilkalt hjelp- send oss gjerne en CV på mail


Kom i kontakt med oss


Garderveien 112, 1435 ÅS

Orgnr: 995 407 671 mva

Email: post@argoveiogmaskin.no

Telefon for asfalt og befaring:

Jostein (0047) 41 50 48 07

For regnskap, salg, markedsføring:

Barbro  (0047) 97 03 33 83 

Copyright. All Rights Reserved Argo Vei og Maskin AS